MTBs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, operatörerna, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc.

Aktiviteterna omfattar frågor rörande nya funktioner, marknadsföring, ny lagstiftning, störningsproblem, utbildning inom branschen, miljöfrågor, trafiksäkerhet, EU-frågor mm. Produktion av statistik och prognoser är en av verksamheterna.

Råd för mobilanvändare


Adress:
MTB MobilTeleBranschen
Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31
Postadress: Box 22 307
104 22 Stockholm
Telefon: +46 (0) 8-508 938 00
Telefax: +46 (0) 8-508 938 01
E-mail: mtb@branschkansliet.se
MobilTeleBranschen är en branschorganisation för leverantörer, grossister och distributörer samt återförsäljarorganisationer inom branschen.

MTB ska:

  • verka för en sund utveckling inom branschen
  • främja medlemsföretagens intressen
  • vara ett serviceorgan för medlemmarna och ett forum för gemensamma beslut i branschfrågor

    Medlemmars verksamhet omfattar mobiltelefoni. Branschen kännetecknas av mycket snabb utveckling både i Sverige och internationellt.

  • Om MTB
    MTB